Bestuur van de Mare

Woordje van de voorzitter:

Kulturhus De Mare is vanaf de oprichting in 2009 van enorme toegevoegde waarde gebleken voor Noord Deurningen en haar omgeving. Destijds konden we niet vermoeden dat er zoveel verschillende activiteiten zouden gaan plaatsvinden en ontelbaar nieuwe initiatieven zouden ontstaan. En dit allemaal mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die hier met veel passie en plezier hun bijdrage aan leveren. Vele activiteiten zoals u die hier kunt vinden op de site vinden er plaats. Belangrijk vinden we dat iedereen mee kan doen. Kulturhus De Mare wil een ontmoetingsplek zijn en mensen verbinden, een plek waar mensen worden gemotiveerd om samen iets te ontwikkelen of een activiteit te organiseren voor een ander en een plek om gewoon gezellig bij elkaar te zitten. De functie van ons Kulturhus De Mare is continue in ontwikkeling. Met het oog op de toekomst zullen we meer aandacht hebben voor kunst en cultuur, voorliggende zorg, het voorkomen van eenzaamheid en leefbaarheid. Zo zullen er steeds nieuwe uitdagingen komen die we graag aangaan. Kortom, we zullen als bestuur samen met de vele vrijwilligers actief blijven om de activiteiten in dit prachtige Kulturhus te blijven faciliteren en te ondersteunen.

Voorzitter Kulturhus De Mare

Arnold Kuiper

Bestuursleden:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Dhr. A. Kuiper

Mevr. C. Oude Hengel

Dhr. H. Stevelink

Dhr. W. Bruns

Dhr. T. Tijdhof

Dhr. R. Waaijer

Dhr. E. Koehorst

Dhr. N. Wigger

voorzitter@demare-nd.nl

secretaris@demare-nd.nl

penningmeester@demare-nd.nl

willy@demare-nd.nl

tom@demare-nd.nl

ruud@demare-nd.nl

edwin@demare-nd.nl

niels@demare-nd.nl