Kindercentrum.nl 

kinderopvang, omdat het leuk is!

Ontdek, speel en beleef!  Dat is het motto van Kindercentrum.nl. Op al onze locaties vindt u medewerkers die hier écht werk van maken.

Kindercentrum•nl biedt in of bij de basisscholen opvang aan op kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Wij zorgen voor een plek waar kinderen van alle leeftijden zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Onze inzet is om opvang aan te bieden op een wijze die aansluit bij de werkwijze en visie van de basisscholen.

Het kindercentrum is participant in Kulturhus de Mare. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen worden opgevangen in ons kinderdagverblijf. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt buitenschoolse opvang aangeboden.  

De kinderdagverblijven ademen een gezellige, warme, huiselijke en kindvriendelijke sfeer uit. Goede opvang betekent voor ons dat veiligheid, geborgenheid en hygiëne voorop staan. In deze sfeer kan uw kind zich verder ontwikkelen.

Kindercentrum streeft ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het einde van de dag weer opgewekt naar huis gaat. De visie van waaruit wij werken staat in ons pedagogisch beleidsplan beschreven. Hierin staan een aantal uitgangspunten genoemd die bij kindercentrum horen. Centraal hierbij staat hoge kwalitatieve kinderopvang, waarbij de ontwikkeling van de kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau in relatie met de groep wordt gestimuleerd. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig, gewaardeerd en veilig voelen. Graag willen we aansluiten bij uw wensen over de opvoeding van uw kinderen door open en helder te communiceren.

De kinderdagverblijven zijn speciaal ingericht voor de opvang van jonge kinderen. Dat komt tot uitdrukking in alle kindvriendelijke materialen en maatregelen. Aan de inrichting is veel zorg besteed. Wij hebben gekozen voor huiselijk en warme inrichting met meubilair in natuurlijke tinten. Er zijn verschillende uitdagende speelhoekjes, gezellig huiskamerhoekjes, knusse eettafel, speciale baby-hoek en een echte speelzolder voor de peuters. Het zal al gauw een vertrouwde plek zijn voor uw kind.

Ook in afgebakende buitenspeelruimte met volop groen is veel aandacht besteed aan veiligheid en uitdagend spelmateriaal. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid voor ouders om de kinderen te brengen en op te halen. Kindercentrum voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor de kinderopvang.

 

De Willibrordschool

De Willibrordschool staat in de kern van Noord Deurningen en wordt gevoed door het dorp en haar omgeving. De Willibrordschool een school waar wij hopen dat de kinderen:  

  • Met plezier naar school gaan in een veilige rustige omgeving.
  • Ze voldoende leerstof aangeboden krijgen voor een goede passende vervolgopleiding.
  • Er voldoende aandacht is voor de leerlingen, die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn.
  • Zich kunnen richten op de toekomst o.a. door   het toepassen van nieuwe technieken en    veranderende informatiebronnen.

De school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle leerlingen. “De Willibrordschool geeft kinderen de kans om hun eigen ontwikkeling te ontplooien”

     

Gymvereniging Dos’19

Gymvereniging Dos’19 geeft gymlessen aan jongens en meiden vanaf 4 jaar.
Zij hebben daarvoor 2 accommodaties tot hun beschikking, namelijk Gymzaal de Kerkeres aan de Meester Mulderstraat in Denekamp en sinds september 2009 de gymzaal in Kulturhus de Mare in Noord-Deurningen. Er zijn verschillende groepen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor meer informatie kijk op de website:  http://www.gymverenigingdos19.nl/

 

Wil je volleyballen?

Het landelijke herenvolleybal daalt trendmatig, dat wil zeggen dat in Nederland het aantal heren volleybalbeoefenaars voortdurend daalt en zodoende ook de kwaliteit afneemt. Mare Volley lijkt daarop een positieve uitzondering. In het jaar van oprichting van Mare Volley werd aan de competitie deelgenomen met één team. Een seizoen later werd ook een tweede herenteam in de ring gezet. De groei lijkt er nog niet uit. Dat neemt niet weg dat de deur voor heren volleyballers vanaf 16 jaar open staat, zowel voor competitiespelers als recreatieve leden. Meer nieuws en aanmelden kan via de website www.marevolley.nl of door contact op te nemen met bestuur@ marevolley.nl.

Schulte en Mare Volley gaan samenwerking aan
Duurzame Installatie Techniek Schulte  heeft aangegeven graag haar naam aan het tweede herenteam van Mare Volley te willen verbinden. De routiniers van de jonge volleybalvereniging uit Noord Deurningen gaan als uitvloeisel van deze afspraak gekleed in tenues die recht doen aan de naamsverbinding. Op de foto staand v.l.n.r.: Wim Schulte (directeur), Tim Schulte, Ruud Veldscholten, Ivo Dierselhuis,  Roy Bruns en Giel Koekoek. Onder: Bert Willemsen, Louis Evers en Willy Bruns.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van deze vereniging: https://marevolley.nl/